Stacks Image 80133

Start
Carlstens fästning

Introduktion till Carlstens fästningCarlstens fästning består egentligen av två delar. Mot staden ligger utanverket som är uppförda under 1800-talet, och innanför finns den gamla fästningen. Bygget har skett i omgångar - och ju närmare tornet vi kommer desto längre tillbaka i tiden kommer vi. Men samtidigt kommer vi också nära vår egen tid – för tornet ruvar på en hemlighet. Mer om det senare.

Det var 1658 - i och med freden i Roskilde Bohuslän och Marstrand kom att tillhöra Sverige som man började bygga Carlstens fästning – som fick sitt namn efter kung Carl X Gustaf.

I stort sett all sten till fästningen fraktades hit utifrån. Muren av rent gråberg är 16 meter tjock, och stenarna fraktades med handkraft uppför de branta backarna - ett tungt och slitsamt jobb.

Två gånger har Carlstens belägrats och intagits. År 1677 kom den Norske ståthållaren Gylldenlöve hit och slog läger på Koön med 5.000 man. Efter hårda striden föll fästningen – och de knappt 200 Svenska försvararna tågade ut under högtidliga former. Kommendanten Sinclair fick efteråt ingen kritik för att ha övergivit fästningen, som han försvarat tappert.
Efter bara två år lämnades anläggningen tillbaka till Svenskarna, som genast började förstärka fästningen.

40 år senare var fienden tillbaka igen – denna gång under ledning av amiral Tordenskjold - som lyckades ta över fästningen utan att spilla speciellt mycket krut. Han lurade helt enkelt den Svenske kommendanten att kapitulera efter endast fyra dagars belägring.
Ett av rikets starkaste befästningar gick alltså förlorad utan egentligt motstånd. Den Svenske kommendanten gick ett annat öde tillmöten än Sinclair. Han ställdes senare inför krigsrätt och dömdes till döden.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Statens Fastighetsverk
Pärm: Carlstens fästning. SFV.