(21) NossanKällor:
Webb: Vattenmyndigheterna.se
Webb: Södra Härene hembygdsförening.

Gps: 57.9060,13.0223


Stacks Image 79882

Stacks Image 79886