62 - Stora Mollungens naturrerservatKälla:
Webb: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Gps: 57.9265.13.1250


Stacks Image 79873