(22) Stora Mollungens naturreservatKälla:
Webb: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Gps: 57.9265.13.1250


Stacks Image 79882

Stacks Image 79886