Stacks Image 79995

47 - OpenstenKälla:
Webb: wadbring.com

Gps: 57.5606,13.3566


Stacks Image 80015
Stacks Image 80021