(14) Slup och barkasskjuletSlup- och barkasskjulet är en av Karlskronas märkligaste byggnader, och lär till och med sakna motsvarighet i världen! Det finns dock bevarat en ritning som visar att en byggnad som påminner om denna för länge sedan ska ha funnits i Chania på Kreta.

När byggnaden här på Stumholmen uppfördes vid 1780-talets mitt för att förvara flottans mindre båtar under vinterhalvåret, ersatte ett äldre galärskjul som stod på samma plats.

Vid bygget tog tillvara på markens naturliga lutning för att få naturliga slipar. I öster drogs de stora barkasserna upp på en slip till bottenvåningens sluttande golvplan. Man kunde dessutom, genom att utnyttja markens lutning ta in slupar och andra mindre båtar västerifrån till andra våningen.

Husets speciella takkonstruktion har skapats av tio sadeltak som korsar varandra. Takkonstruktionen krävde att vattnet leddes genom speciella takbrunnar ner genom pelare och ut under byggnaden.I centrum för byggnaden finns ett torn med en lanternin.

Generalen och frihetshjälten Francisco de Miranda från Venetzuela besökte Karskrona i slutet av 1700-talet, och omnämner Slup- och barkassskjulet i sin dagbok. Han berättar att där just då förvarades 50 slupar och 102 roddbåtar.

Byggnaden som än i dag används för förvaring av båtar, ingår som en del i Marinmuseet och i världsarvet.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: orlogstadenkarlskrona.se
Bok: ”Stumholmen i Karlskrona - historia och nutid”. Bo Swan. 1993.