(12) LaboratorieholmenDesinfektionshuset, sjukhuspaviljongen och kokhuset ligger på det delen av Stumholmen som i dag kallas Laboratorieholmen, och som ursprungligen var en egen ö. Holmen kallade först ”Fyrvärks och laboriatoriholmen” - vilket antyder verksamheten här.
Under den första delen av 1700-talet fanns det fyra byggnader på holmen som användes i samband med kruttillverkning, ochdet var just det isolerade läget som gjorde platsen lämplig för den farliga verksamheten.

Efter fälttåget mot Ryssland i slutet av 1700-talet förde den hemvändande flottan med sig ”fältsjukan” till Karlskrona. Omkring 10 000 invånare fick sätta livet till, och här på Laboratorieholmen uppfördes en provisorisk sjukhusinrättning, som senare permanentades och blev ett av Sveriges första kolera- och epidemisjukhus. Den dåvarande ön kallades då Epidemisjukhusholmen¨.

I sjukhusanläggningen fanns bland annat kokhus, badhus och desinfektionshus med likrum och förbränningsugn. Utöver sjuksal fanns det också rum för läkare och personal, och det är sannolikt därför byggnaden kallas Exeditionshuset.

Emellanåt fanns det broförbindelse med Stumholmen, men vissa perioder kunde man bara nå ön med båt. Genom utfyllnader har dock Stumholmen och den tidigare ön kommit att växa samman.

1992 blev byggnaderna förklarade som byggnadsminne. De ingår alla i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: orlogstadenkarlskrona.se
Bok: ”Stumholmen i Karlskrona - historia och nutid”. Bo Swan. 1993.