(11) KronohäktetNär Kronohäktet byggdes åren 1910–11 som ett cellfängelse av så kallad Philadelphiamodell, innebar det en förändring av hanterandet av fångar. Tidigare hade många fångar fått dela på oftast ett litet utrymme, men enligt det nya fängelsesystemet, som utvecklades i USA av kväkare i Philadelphia under 1790-talet, gjorde det möjligt att övervaka fångarna från ett centralt beläget vaktrum. Det innebar också att enmansceller låg längs väggarna, runt en central ljusgård.
På baksidan av häktet fanns inhägnade rastgårdar i ”tårtbitsform” samt ett övervakningstorn.

Byggnaden inrymde från början i översta våningen 20 celler, och 14 i den undre cellängan. Dessutom fanns logement, vakt- och tjänsterum och en speciell avdelning med vanliga fönster och oftast olåsta dörrar för gentlemän, det vill säga officerare.
Avdelningen för meniga innebar inte samma förmåner. Där var fönstren små och gallerförsedda.

Kronohäktet användes som häkte ända in på 1960-talet. Eftersom både interiör och exteriör har hållits i stort sett oförändrad har byggnaden fått utgöra kuliss och scen i olika filmsammanhang där man vetat skildra äldre fängelsemiljöer.

Militärhäktet förklarades 1992 som byggnadsminne. Kronohäktet ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: orlogstadenkarlskrona.se
Bok: ”Stumholmen i Karlskrona - historia och nutid”. Bo Swan. 1993.