(10) HangarernaUnder första världskriget uppstod ett nytt vapenslag – flygvapnet – som dock till en början ingick som en integrerad del i andra redan befintliga vapenslag. Bland annat fanns flottans flyg, och piloter och personal dit rekryterades från de egna leden.
Hangarerna nr 3 och nr 4 uppfördes 1926 och 1929, men den första hangaren på Stumholmen byggdes redan tio år tidigare 1915-16 och rymde fem flygbåtar, alltså flyg som kunde landa och starta på vatten.

Den äldsta hangaren som sträckte sig från Kungshalls fästning rakt norrut, revs strax efter andra världskriget.

Dubbelhangaren byggdes i vinkel mot den tidigare med stora skjutportar mot norr och uppdragningsrampen vid stranden.

Framför hangarerna finns trä- och betongslipar för sjösättning och uppdragning av flygplanen. Marinens sjöflygplan var förlagda till Stumholmen mellan åren 1914 och 1949.
Det året övergavs hangarerna sedan marinkåren avvecklades och har sedan dess fungerat som lager. Hangarerna är de sista bevarade trähangarerna i landet.
De liksom uppdragningsrampen byggnadsminnesförklarades 1992, och ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: orlogstadenkarlskrona.se
Bok: ”Stumholmen i Karlskrona - historia och nutid”. Bo Swan. 1993.