(9) Bastion KungshallNär bastionen uppfördes på 1680-talet var Kungshall en egen fristående holme Bastionen uppfördes enligt Dahlbergs och Stuarts ursprungliga befästningsplan för Karlskrona,.

Bastion Kungshall fungerade som befästning för Karlskrona i ett sekel. När sedan en stor del av den militära vapentillverkningen flyttade från Stumholmen in till varvsområdet på Trossö, koncentrerades istället hantering och förvaring av livsmedel hit, och när Kungshallsmagasinet uppfördes 1780-talet användes byggnaden som magasin för spannmål och lakegods, det vill säga kött som konserverades i saltlake.

I slutet av 1800-talet gjordes en påbyggnad och utseendet ändrades något.

1929 byggdes ett signaltorn och en semaforeringsplatta på Kungshallsmagasinets östra trapphus. Senare under senare halvan av 1950-talet inrättades en kyl- och frysrumsanläggning i byggnaden.
Slutligen restaurerades byggnaden i mitten av 1980-talet och blev magasin för Blekinge Museum.

Salutkanonerna på bastionen ingår i ett av Sveriges tre fasta batterier där nationella hyllningssaluter avfyras.

Kungshallsmagasinet byggnadsminnesmärktes 1992, och magasinet ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: orlogstadenkarlskrona.se
Bok: ”Stumholmen i Karlskrona - historia och nutid”. Bo Swan. 1993.