(8) LotsstuganLotsstugan sticker ut på Stumholmen med sina klara färger och rika utsmyckning – en skarp kontrast till den i övrigt strama arkitekturen. Vilket är fullt begripligt då huset är civilt.
Den byggdes för att vara nattlogi för lotsarna som var stationerade på öarna Aspö, Ungskär och Långören.

Huset uppfördes efter en ritning från 1861 i så kallad Schweizerstil. Det var en byggnadsstil som blev populär när sågverken med förfinad teknik i mitten av 1800-talet kunde producera finare lister och snickeriprodukter. Mängder av villor, men även andra hus, fick då möjlighet att prydas med arkitektonisk prakt till en billig penning.

Lotsstugan på Stumholmen är det enda kvarvarande lotshuset i Sverige byggt i schweizerstil och förklarades som byggnadsminne 1992. Byggnaden ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: orlogstadenkarlskrona.se
Bok: ”Stumholmen i Karlskrona - historia och nutid”. Bo Swan. 1993.