(7) TunnbodsmagasinetDet mesta i matväg förvarades förr i tunnor, Inte bara kött, fisk, spannmål, bröd, öl och brännvin. Utan även böcker, pengar, krut och raketer lagrades i tunnor. Redan i slutet av 1600-talet fanns det ett träskjul på Stumholmen för hantering av dessa tunnor, och någon gång 1718-1720 ersattes det av det så kallade Tunnebodsmagasinet, som vi nu står framför.

Att byggnadens östra fasad ligger nära stranden är av praktiska skäl, då det skulle vara lätt att lasta fartygen. Norr om huset gick den gamla träbron mot sydöst över till Kungshall.

En tid i början av 1800-talet under krigen mot Ryssland, Frankrike, Danmark och Preussen, inreddes Tunnebodsmagasinet till sjukhus, men fick snart åter sin gamla funktion som lager, då för spannmål till bageriet. Och något senare var det också en tid brännvinslager.

I mitten av 1970-talet renoverades Tunnboden. Kravet från antikvariska myndigheter var att byggnaden skulle återställas så gott det gick i ursprungligt skick. Bland annat sattes då ett antal luckor för fönster och dörrar igen.

Tunnboden genomgick ytterligare en renovering i slutet av 1980-talet, och då genomfördes en total ombyggnad av Tunnebodsmagasinet såväl interiört som exteriört. Byggnaden anpassades för sin nya funktion som säte för Kustbevakningens centrala ledning.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: orlogstadenkarlskrona.se
Bok: ”Stumholmen i Karlskrona - historia och nutid”. Bo Swan. 1993.