(6) BåtsmanskasernenBåtsmanskasernen eller ”Nya Magasinet, nr 715” som den gamla benämningen ljöd, byggdes år 1847. På ritningarna stod det "Caserne för 500 man båtsmän". Interiört skulle byggnaden ge känslan av ett riktigt fartyg, och här fick de unga båtsmännen en första kontakt med miljön ombord på Flottans fartyg. Golven är välvda som på skeppsdäck och hade tidigare spygatter - alltså anordningar för vattenavrinning. Väggarna är klädda med ekplank som en bordläggning, och i byggnadens mittlinje står mastliknande kolonner.
Nattetid sov de nyinryckta matroserna i hängkojer, och sina tillhörigheter hade man i sjömanskistor.

Redan efter drygt 20 år ansågs dock anläggningen som omodern och blev spannmålsmagasin samt tjänsterum för proviantmästaren.
Sedan dess har byggnaden haft olika funktioner, bland annat som förråd för de värnpliktigas civila kläder och en tid som sängpersedelförråd.

På 1970-talet renoverades byggnadens yttre. Båtsmanskasernen blev byggnadsminne 1992 och är en del av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Idag används Båtsmans-kasernen som konsthall.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: orlogstadenkarlskrona.se
Bok: ”Stumholmen i Karlskrona - historia och nutid”. Bo Swan. 1993.