(5) BeklädnadsverkstadenBeklädnadsverkstaden som byggdes 1921 har en våningsyta på sammanlagt nästan ett tunnland - eller 5000 kvadratmeter.
Marinens centrala beklädnadsverkstad var före sin tid och blev förebild för liknande industrier i övriga Europa. I byggnaden fanns bland annat på bottenvåningen en skofabrik, och på andra våningen en skrädderiverkstad.

Huset är nu i första hand ombyggd till lägenheter.

Tidigare fanns här en berömd botanisk trädgård som anlades av kronobagaren Georg Carsten Aspgren i början av 1800-talet.

Sammanbyggd med den moderna ångcentralen på andra sidan gränden låg den så kallade charkuterifabriken. På den plats där ett relativt nytt flerbostadshus ligger i dag, fanns ursprungligen i början av 1800-talet ett tunnbinderi, som senare blev rustkammare för båtsmän. På 1930-talet togs byggnaden i anspråk charkuterifabrik. En av de speciella produkter som framställdes här var den så kallade Karlskrona-falukorven, som förutom fläsk och kött även bestod av fisk!
När verksamheten upphörde i mitten av 1970-talet revs byggnaden och ersattes av den nuvarande.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: orlogstadenkarlskrona.se
Bok: ”Stumholmen i Karlskrona - historia och nutid”. Bo Swan. 1993.