(4) BageriboställetPå platsen där Bageribostället ligger fanns tidigare en artillerismedja som uppförd vid slutet av 1600-talet, och som var en av de första byggnader som uppfördes i den då nyanlagda örlogsstaden Karlskrona.
Rester av denna första byggnad finns som gråstensmurar i källarvåningen i den nuvarande byggnaden.

I början av 1700-talet flyttades artilleriverkstäderna till varvsområdet på södra Trossö, och byggnaden kom att användas som logement för bageribåtsmännen.
När det nya bageriet som ligger vid sidan om kronohäktet, stod färdig i mitten av 1800-talet krävdes större och modernare bostäder åt de anställda. Arkitekten JT Byström som även ritat det nya bageriet lät därför bygga om och till huset. De gamla gråstensmurade väggarna revs medan grunden alltså behölls. Huset gjordes längre och högre och försågs med ett trapphus på den västra fasaden. Byggande ser i dag nästan ut som när det stod färdigombyggt 1866.

Den har sedan dess fungerat som boställe och innehåller även sedan moderniseringen av Stumholmen lägenheter men av nyare snitt. Huset räknas som den äldsta bevarade bostadsfastigheten i Karlskrona.

Bageribostället blev förklarat som byggnadsminne 1992. Huset ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: orlogstadenkarlskrona.se
Bok: ”Stumholmen i Karlskrona - historia och nutid”. Bo Swan. 1993.