(3) Corps de gardeDen vita byggnaden på vänster sida av vägen kallas ”corps de garde”, Byggnaden som är från 1720-talet och därmed den äldsta byggnaden på Stumholmen, ersatte i sin tur en äldre vaktbyggnad från slutet av 1600-talet som låg på andra sidan vägen, och något närmare bron.
Man tror att vakthuset på Stumholmen är den äldsta vaktbyggnaden i Sverige som har både arkitektur och planlösning bevarad från tidigt 1700-tal.

I byggnaden som förmodligen byggdes till med två förstugor mot norr på 1880-talet, satt vakter som bevakade och kontrollera in och utpasserande till området, men de skulle också se efter den militära disciplinen inne på Stumholmen. I slutet av 1800-talet tog man också upp ett fönster på södra långsidan.

Invändigt beskrivs byggnaden under slutet av 1700-talet bestå "af 5 särkilte rum"; nämligen förstugan, arrestrummet, underofficersrummet, vaktmanskapets rum och brandredskapsrummet.
Med undantag för förstugan ser rummen likadana ut i dag som när huset byggdes, men med förändrad funktion. Den tidigare arresten har till exempel blivit kök, och rummen för brandredskap är nu sovrum.

Huset som också är ett av de äldsta i Karlskrona, blev byggnadsminne 1992 och ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Vakthuset förvaltas av Statens Fastighetsverk och är numera bostadshus.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: orlogstadenkarlskrona.se
Bok: ”Stumholmen i Karlskrona - historia och nutid”. Bo Swan. 1993.
Bok: ”K-märkt 3 - En vandring i Karlskronamiljö”. Lasse Larsson. 2011. ISBN 978-91-86560-78-2