(28) MunksjönMunksjön kallades under medeltiden för Lillsjön, och här har långt tillbaka i tiden funnits en hamn. Det var här i den inre hamnen i Munksjön som fartygen lastade och lossade.

Efter att Göta Kanal blivit klar fanns regelbundna förbindelser flera gånger i veckan med både Stockholm och Göteborg – det vill säga när det var isfritt. Och man exporterade och importerade faktiskt även gods med båt mellan bland annat både London och Glasgow i Storbritannien.

I och med bygget av Göta kanal kom också industrin i Jönköping att utvecklades kraftigt. Både Munksjö kanal och hamnen inne i Munksjön förbättrades. I Munksjön fanns under senare delen av 1800-talet nästan 1 och en halv kilometer kajplats som kunde ge plats åt som mest 100-talet fartyg.
Kranen vid Munsksjöns västra strand minner om denna tid, även om miljön runtomkring har förändrats.

Sjön var ursprungligen större än vad den är i dag, för i och med att staden vuxit, speciellt på Öster har man efterhand fyllt ut sjön.

När fartyg från Vättern löpte in via Munksjö kanal – eller Hamnkanalen som den officiellt heter, öppnades i tur och ordning tågbron, svängbron och klaffbron, den senare känd som ”Vindbron". Först senare tillkom den bro som finns närmast Munksjön - Slottsbron.

Men vid 1900-talets början var kanalen och de tre broarna ett stort hinder för sjöfarten och 1914 utvidgades istället den yttre hamnen avsevärt.

Under 1970-talet avlystes Munksjö kanal som allmän farled, och numera är det nästan omöjligt att ta sig in i Munksjön. Broarna över kanalen mellan Vättern och Munksjön låter inte längre rubba på sig.

2006 invigdes en bro med namnet Munksjöbron över Munksjön. Ett antal år tidigare hade ingenjörssoldater under några dagar låtit lägga ut en pontonbro på ungefär samma ställe, så man skulle få en känsla för hur bron skulle fungera.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Häfte: ”Norra Munksjöområdet - en historisk dokumentation”. Jönköpings läns museum. Byggnadsvårdsrapport 2001:2
Tidning: ”Munksjön - en igenfylld historia”. Jönköpings-Posten 15 maj 2015. Joel Jonsson.