Stacks Image 78982

Lista / Karta
Östra centrum

(1) Kulturhuset Spiraxxx

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Bok: ”Jönköpings parker”. Tekniska kontoret Jönköpings kommun. Melker Fredbrant.
Bok: ”Bebyggelse i Jönköping 1612-1870”. Småländska kulturbilder 1984. ISSN 0347-917X