Smålands JerusalemNamnet "Smålands Jerusalem", kommer sig inte av att Jönköping har speciellt många kyrkor.
Nej, vi får istället förflytta oss till 1800-talet och läsa om konventikelplakatet. Det var ett förbud för icke prästvigda att genomföra bönemöten och en stor orsak till utvandring till USA från vissa kristna grupper. När detta förbud upphävdes 1858 blev det så att många av Jönköpings Läns frikyrkliga vallfärdade på kvartalsmöten till Missionshuset, som då låg på Odengatan.
Kvartalsmöterna anordnades i januari, mars, maj och oktober varje år. Det första hölls redan 1861, men traditionen fortsätter ännu idag med ett årligt möte vid trettondagen, och det är landets äldsta ännu fortlevande mötestradition.

Under 1800-talet och tidigt 1900-tal färdades man långväga ifrån stora delar av Småland, Östergötland och Västergötland för att precis som Jesu samtida som vid flera tillfällen om året vallfärda till Jerusalem. Nu samlas vi i vårt Jerusalem, i ”Smålands Jerusalem”.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Smålands Jerusalem”. Göran Åberg. Gudmunds Gillets Årsbok 2008. ISSN 0347-8491
Webb: ”Varför kallas Jönköping för Smålands Jerusalem?”. Gunilla Bunnvik. Jnytt 2012-04-21.