(27) StrandpromenadenNär staden på 1860-talet fick ta över mark som tidigare utgjort det gamla fästningsområdet beslutade man att anlägga en strandpromenad. Kronan hade försäkrat sig om området närmast Vätterstranden för dragningen av den nya järnvägen, men redan i slutet av 1850-talet hade man låtit anlägga en strandpromenad invid Stora Hotellet som var under uppförande.

Denna blev dock inte långlivad. Våren 1860 spolades strandpromenaden bort i en storm. Man återuppförde snabbt promenaden, men redan hösten året efter spolades även denna bort i en höststorm. Därmed lät man bli att återuppföra strandpromenaden.
Det var först efter att banvallen anlagts av sten från den gamla fästningen i mitten av 1860-talet som man beslutade att åter anlägga en strandpromenad. Arbetet drog dock ut på tiden, och först 1902 var den nya strandpromenaden helt klar mellan hamnen och östra reningsverket. Stranden hade då förstärkt med stenmassor för att förhindra erosion av vattenmassor och vågor från Vättern vid blåst eller stormar.

Numera kan man gå eller cykla utmed Vätterstranden via Rosenlunds camping och Elmiafältet till båthamnen i Huskvarna.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Jönköpings parker”. Tekniska kontoret Jönköpings kommun. Melker Fredbrant.
Bok: ”Bebyggelse i Jönköping 1612-1870”. Småländska kulturbilder 1984. ISSN 0347-917X