(26) HamnpirenHamnen i Jönköping har gamla anor. Här har funnits en hamn långt innan kung Magnus Ladulås första gången omnämnde Jönköping på 1200-talet. Och sedan åtminstone 400 år tillbaka har här funnits någon form av pir.

På kartor från 1600-talet kan man se att hamninloppet utgjordes av två inte speciellt breda pirer som stack rätt ut i Vättern, och som bildade en slags förlängning av kanalen in till Munksjön.

Hamnen och de båda nuvarande pirerna är från 1830-talet men en del av piren utgörs av en pir från 1700-talet. Dock var den yttre hamnen i första hand en port in till den inre i Munksjön där fartygen lastade och lossade. Det var Göta Kanals konstruktör, Baltzar von Platen som först fick i uppdrag att se över hamnkonstruktionen, men det slutgiltiga förslaget utarbetades av A E von Sydow. Den yttre hamnen byggdes med två vågbrytare, varv den västra ännu finns kvar.

Materialet till de båda hamnpirerna hämtades från det då rivna Jönköpings slott som låg snett sydväst om oss, i bland annat det som nu är en grön park. Fästningen utgjorde också fyllningsmassa för järnvägen när den byggdes i mitten av 1800-talet. Jönköping var då ett riktigt kommunikationsnav.

I dag är hamnen gästhamn och tillhåll för Jönköpings Segelsällskap, även om det är Jönköpings Kommun som ansvarar för hamnen. Och piren är speciellt sommartid en populär plats med sina restauranger.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Jönköpingspromenader”. Agneta Åsgrim Berlin. Jönköpings Läns Museum. ISBN 91-85692-24-7
Häfte: ”Norra Munksjöområdet - en historisk dokumentation”. Jönköpings läns museum. Byggnadsvårdsrapport 2001:2