(24) VindbronNär du står på den så kallade Vindbron så är du mitt i Jönköping.

Men bron är bara den senaste i raden av många broar som korsat kanalen på samma plats.
Namnet Vindbron syftar på en träbro med upphissbar vindbrygga som på ledde in till Jönköping slott, som låg på den västra sidan. Kanalen var alltså även en vallgrav.
Bron omtalas första gången i räkenskaperna år 1630, och här fanns då också på västra sidan ett porthus.

Så går vi framåt i tiden drygt 100 år – till mitten av 1700-talet. Då ersattes bron av en bro i sten, med öppningsbart mittparti för de båtar som skulle passera in till Munksjön – eller Lillsjön som den inre hamnen kallades förr.

När hamnen på 1830-talet utvidgades byggdes en järnbro med samma mått som de broar som fanns utmed Göta Kanal. Den öppnades genom att hela brospannet rullades över på västra landfästet.

1878 är det dags för nästa bro – som även denna var en rullbro, driven med vattenledningsvatten. Men eftersom denna konstruktion inte tycks ha fungerat bra byggdes den om till svängbro. Samtidigt kom ytterligare en bro kom på plats utmed järnvägen.

I början av förra seklet fick Jönköping spårvagnar, och man blev tvungen att anlägga ytterligare en ny bro – den bro som finns idag. Det är en klaffbron kom på plats 1915.
Hela brospannet kunde lyftas med hjälp av elektrisk drivkraft, som sköttes från ett litet maskinhus som vi numera kallar Brostugan.
Men bron blev snabbt en flaskhals, där spårvagnar, bilar, hästtransporter och gående skulle samsas om utrymmet, och på 1960-talet byggde man därför även Slottsbron i söder som en tredje förbindelse över Hamnkanalen.

Den tidigare Vindbron har visserligen behållit namnet, men är sedan 1981 en fast bro.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: kanaler.arnholm.nu
Pdf: ”Östra centrum”. Stadsbyggnadskontoret Jönköping.