(22) Hoppets torgPå Hoppets torg i Jönköping hittar vi ett konstverk som har det passande namnet Hoppets Vision. Konstverket som tog cirka två år att framställa är med sin vikt på 3,5 ton stadigt förankrad - fastgjutet i Sparbankens gamla bankvalv som ligger rakt under våra fötter.

Skulpturen Hoppets Vision symboliserar motstridiga krafter, mänskliga och samhälleliga som trots allt förenas och bildar ett skyddande valv – ihop med det inte synliga valvet under jord.

Skulptören bakom verket heter Rune Karlzon. En Jönköpings-konstnär som jobbade med många olika material, men som började sin bana som träbildhuggare.

Han fick under åren flera utmärkelser, och Rune Karlzon har även skapat utmärkelser – det vill säga medaljer. Bland annat utformade han 1971 års Nobelprismedalj.

Hans offentliga verk finns att beskåda i till exempelvis Borås, Malmö och Göteborg. Rune Karlzon finns också bland annat representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Nationalmuseum i Krakow och på British Museum i London.

Du kan se flera andra av Rune Karlzons verk i här i Jönköping – bland annat Magnus Ladulås på Skolgatan samt Dag Hammarsköldsreliefen och Världsnaturfondens brunn vid Stadsbiblioteket.

Arkitekten bakom hörnhuset vid Hoppets torg var Gustaf Wickman, som kanske är mest känd för att ha ritat Sturebadet i Stockholm, Kiruna kyrka och Söderby TBC-sjukhus utanför Stockholm.
Han räknas också som det förra seklets storas arkitekt av bankbyggnader, och det var just i den funktionen huset invigdes 1901 - för Smålands Enskilda banks räkning som bankens huvudkontor.

Banken startade redan den 30 september 1837 under namnet Smålands Privat-Bank och hade då lokaler längre ner på Östra Storgatan.
Då hade man också rätten att ge ut egna sedlar som tryckets på papper från Tumba Pappersbruk.

Senare hyrde banken lokaler i Stora Hotellet, och 1877 köpte man hela hotellbyggnaden för egen räkning. Innan man i början av 1900-talet flyttade in i hörnhuset.

Huset har karaktärsdrag av nybarock men är byggt i nystil, dvs. en blandning mellan stilar från tidigare epoker.
I byggnaden har i dag bland annat Optiker Jahnke sina lokaler.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Webb: Konstnärslexikon.