(18) Jönköpings stadsbibliotek
SlottsgatanDen stora grå byggnaden på södra sidan om Slottsgatan är Stadsbiblioteket som invigdes hösten 1969.

Tanken var på 60-talet att området skulle vara ett kulturellt centrum på Öster. Förutom Länsmuseet som invigdes i mitten av 1950-talet, skulle här också finnas konsert och teaterlokaler – och öster om biblioteket, där parkeringshuset och det utökade arkivet ligger i dag var tanken att bygga ett hus som skulle inrymma Göta Hovrätts arkiv.

Biblioteket som när det invigdes 1969 var den modernaste biblioteksbyggnad i Sverige, är ritad av professor Jan Wallinder och arkitekt Johan Hedborg från Göteborg. Fasadbeklädnaden är i östtysk sandsten.

På den norra väggen mot Slottsgatan finns en ljusskulptur som heter Hundöra, skapad av professorn vid Kungliga Konsthögskolan Per Olof Ultvedt.

Och inne i golvet finns ett konstverk som bilder samman de tre byggnaderna – Museet, Biblioteket och Arkivet. Verket som är skapat av den grafiska formgivaren Hans Christer Ericson består av en lång metallinläggning i golvet med texten Ordet Är Ditt på 60 olika språk.


2010 uppfördes öster om biblioteket arkivhuset med Jönköpings stadsarkiv och stadshistorisk utställning.

Biblioteket totalrenoverades och återinvigdes våren 2016.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Häfte: ”Jönköpings stadsbibliotek”. Gunvor Eriksson ur ”Välkommen till Jönköping” 1972.
Häfte: ”Att se utan att se - En annorlunda stadsvandring i centrala Jönköping”. Elvy Nilbratt 1990.