(17) Kvarteret Diplomaten
Slottsgatan-MuseigatanOmrådet kallades tidigare Tyska maden. Ett namn området fått efter de inflyttade hantverkare som i början av 1600-talet värvades till Jönköpings textilindustri, Vantmakeriet.

Det kläde som producerades gick huvudsakligen till den svenska krigsmaktens behov – och det var kronan som ställde tomtmarken i Jönköping till hantverkarnas förfogande. Men sank-ängarna var inte speciellt väl lämpade för ändamålet. Så bland annat ålades det traktens bönder att fylla maden med ris. Trots detta översvämmades ofta området – och gjorde nog livet eländigt för de som bodde här.
Och det var inte bara vattnet som ställde till med bekymmer. I slutet av 1700-talet förstördes området, liksom stora delar av staden i en storbrand.

Stadsgårdarna vid Museigatan 3 och 5 är dock av något senare datum. De båda byggnaderna uppföres i mitten av 1800-talet, och fasaderna visar på den rika panelarkitektur som fanns i Jönköping vid tiden. Båda byggnaderna renoverades 1984.

Vid utgrävningar i området i samband med byggandet av det kombinerade arkiv och parkeringshuset öster om stadsbiblioteket har arkeologer bland annat funnit lämningar efter trähus som man tror är från 1600-talet.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: ”Över Östersjön : baltiska spår i stormaktstidens Jönköping”. Fornvännen 2010-104. Claes Pettersson, Jens Heimdahl, Sead Pilav.
Pdf: ”Stormaktens nya stad - Jönköping under 1600-talet”. Jönköpings läns museum.