(16) Östra torgetKanalgatan till höger om gamla teatern, mellan Hovrättstorget och Östra torget namnger exakt vad som fanns här före gatan, nämligen en kanal, som fylldes igen så sent som på 1920-talet. Kanalen började i Munksjöns nordöstra hörn, böjde av i en krök runt Hovrättstomten. Efter det små då hette Breda Hamnen och som i dag är Östra Torget fortsatte kanalen fram till nuvarande Tullportsgatan i bortre nordöstra delen av torget, där en kanalarm ledde ut i Vättern.

Under 1700-talet fanns också en kanalförbindelse med Rocksjön. Kanalen var inte i första han en transportled utan hade grävts på 1600-talet för att avleda vatten från området söder om Storgatan, som var så sankt att det kallades Mossen.
I teorien bra, men i praktiken fungerade avrinningen dåligt. Vattnet stod stilla och kanalen blev ett stinkande avloppsdike. Invånarna gjorde det inte bättre då de slängde sitt avfall i kanalen.

Det som i dag är Östra Torget var alltså förr en hamnbassäng, som till stora delar fylldes igen på 1830-talet, även om man behöll en mindre bassäng på den norra sidan, den så kallade Fyrkanten, där Vättersnipor kunde lägga till och handelsmännen sålde ägg, smör och potatis från Skärstads och Ölmstads socknar. Eftersom det även såldes en stor mängd sik, röding och löjor kallades platsen längst ut mot Munksjön, ungefär vid nuvarande museet, för Fisktorget.
Det nya torget här vid nuvarande Östra torget fick just namnet Nya torget, och det var när även Fyrkanten och kanalerna senare fyllts igen som platsen döptes om till Östra Torget.

Hamnkanalen fans dock fortfarande kvar när den senare så berömde konstnären John Bauer föddes i ett hus i södra kanten av Stora torget sommaren 1882. Huset låg där det stora glaskomplexet står idag.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: ”Breda Hamnen – Nya torget – Östra Torget”. Jnytt. 2010-04-17. Lennart Lindberg.
Bok: ”Jönköpingspromenader”. Jönköpings läns museum. Agneta Åsgrim Berlin. ISBN 91-85692-24-7