(15) Lancasterskolan
Kanalgatan 20Folkundervisning har i en eller annan form bedrivits i Jönköping sedan mitten av 1700-talet, men inte ens i början av 1800-talet fanns något egentligt skolhus.
På privat initiativ hade 1823 en skola inrättades i Slottsförsamlingen, med en lärare inkallad från Stockholm.
Lokalerna var dock inte speciellt lämpade för skolundervisning. Man ordnade därför en insamling och köpte en tomt på nuvarande Kanalgatan 20, där man lät uppföra ett skolhus - som är byggnaden framför dig.

Även om ritningarna till skolhuset inte är signerade är de förmodligen gjorda av stadsbyggmästare PG Salvin, detta eftersom originalritningarna är försedda med en handstil som överrensstämmer med hans.

Själva skollokalen var byggnaden som ligger mot Kanalgatan, medan den tillbyggnad som ligger i vinkel in mot gården var lärarbostad.
Ingången till skolan låg i gaveln mot väster - i riktning mot Östra Torget, och man kom först in i en förstuga. Till höger fanns ett lärarrum, och rakt fram en stor skolsal som var drygt 14 meter lång, 12 meter bred och med en takhöjd på 3,5 meter.

Lancasterskolan har fått sitt namn efter den undervisningsmetod som bedrevs här. Lancasterundervisningen ska mer korrekt egentligen heta Bell-Lancaster-metoden, efter de båda brittiska pedagogerna Andrew Bell och Joseph Lancaster. Huvudprincipen var att äldre elever fick undervisa yngre i små grupper, med ett övervakande öga av en lärare.

Undervisningsmetoden infördes tidigt i Jönköping, och hade här ett av sina starkaste fästen, även om det senare fanns många andra skolor i Sverige där undervisningen bedrevs enligt Lancastermetonden. I 1840-talets början fanns det cirka 500 Lancaster-skolor i Sverige. En av skolans elever var under en kort period den blivande författaren Viktor Rydberg.


Byggnaden som är varsamt renoverad innehåller nu i huvudsak kontor.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Bebyggelse i Jönköping 1612-1870”. Bo E Karlsson. Jönköpings läns museum. ISSN 0347-917X