(14) VedtorgetVedtorget är en för de flesta okänd liten oas mitt i trafikvimlet, men en i sin tur okänd byst över en för de flesta nu bortglömd gentleman.

Lång tillbaka kallades området Österport, och från slutet av 1600-talet fanns här en tullstuga där de som skulle in och sälja sina varor i staden fick betala tull.
På 1860-talet blev platsen ett torg där man främst sålde ved, och det är därifrån namnet Vedtorget kommer.

Bysten som föreställer Carl Henrik Jobst von Feilitzen kom på plats 1909, och du hittar den på den stenlagda sidan av parken som ligger norr om Östra Storgatan.
von Feilitzen var lantsbrukskemist, och hade på 1870-talet öppnat en kemisk station för jordbruket i Jönköping. Denna ersattes tiotalet år senare av en statlig anstalt för samma ändamål och med honom som föreståndare. von Feilitzen ägnade också sin uppmärksamhet åt att torrlägga och odla mossar och andra torvmarker. Han räknas som den svenska mosskulturens fader, och det är också därför och på grund av sina insatser för det Svenska lantbruket som han är ihågkommen. Att bysten över honom står just här på Vedtorget beror på att han hade sin verksamhet i en byggnad i närheten.
Carl Henrik Jobst von Feilitzen var också ledamot av Jönköpings stadsfullmäktige fram till sin död 1901.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Bok: ”Jönköpings parker”. Melker Fredbrant. Tekniska kontoret Jönköpings kommun.