(13) Ulfsparregården
Ulfsparregatan-KanalgatanEfter den stora stadsbranden i februari 1790 som lade två tredjedelar av samtliga hus i Jönköping i aska, återuppbyggdes staden. Och den röda delen av Ulfsparregården som ligger mot Kanalgatan och som var en uthuslänga står precis som det gula bostadshuset mot Östra Storgatan till det yttre kvar i en våning som ett oförändrat minne av detta återuppbyggande. De övriga husen i östra stadsdelen från samma tid har senare moderniserades eller blivit påbyggda.

Det som senare blev Ulfsparregården köptes 1808 av Claes Stedt den yngre, som tillsammans med sina bröder ägde flera fastigheter. Han dotter gifte in sig i släkten Ulfsparre och därmed stannade gården i släktens ägo ända fram till 1928, då systrarna Julie och Hedvig donerade den till Svenska kyrkan.

Ulfsparregården hade den största trädgården i centrala Jönköping och bestod från början av tre gamla gårdstomter.

Svenska kyrkan har i den tidigare röda uthuslängan skapat samlingslokaler och kafé för ungdomsverksamhet.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: ”Saft och kakor i Ulfsparregårdens trädgård”. Jnytt 2012-05-19. Gunnar Berglund.