(12) Gamla länsresidenset
Östra Storgatan 59Byggnaden med adress Östra Storgatan 59 är Jönköpings gamla landshövdingeresidens. Huset byggdes 1795 av prosten C F Wibom, efter att den tidigare gården på platsen brunnit ner vid den stora stadsbranden 1790.
Så småningom - 1819 köptes gården för egna medel av landshövdingen i Jönköpings län Lars Hierta.

Förr höll landshövdingen till i Jönköping slott, men efter att slottet brunnit 1737 planerade man att bygga ett nytt länsresidens. Bygget drog ut på tiden och under de första 90 åren efter branden hyrde landshövdingarna sina bostäder på staden.

Från 1825 behövde dock inte landshövdingen själv svara för sin bostad. Då köpte kronan Hiertas gård vid Östra Storgatan för att användas som permanent residens.

En stor ombyggnad av Gamla Länsresidenset skedde på 1830-talet. Bottenvåningen användes till landstatens ämbetslokaler medan övervåningen disponerades av landshövdingen. Huset var länsresidens fram till 1886 då det nya Länsresidenset stod klart vid Rådhusparken.

Från 1800-talets slut till på 1980-talet hade Jönköpings läns hushållningssällskap sina lokaler i fastigheten som de också under lång tid ägde. Idag är gården främst en bostadsbyggnad men innehåller även kontorslokaler.

På 1980-talet revs de gamla uthusbyggnaderna och det nuvarande stora bostadshuset mot Norra Strandgatan tillkom. Den äldre delen av fastigheten är sedan 1970 skyddat som byggnadsminne.

Landshövdingarna disponerade sedan 1684 även gården Ryhov öster om dåvarande Jönköping, som löneförmån. De flesta landshövdingarna utnyttjade Ryhov huvudsakligen under sommarhalvåret, men några hade gården även som permanent residens.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Bebyggelse i Jönköping 1612-1870”. Bo E Karlsson. Jönköpings läns museum. ISSN 0347-917X