(10) Kristinagården
Östra Storgatan 43Den gula byggnaden är församlingshemmet Kristinagården - ritad i slutet av 1600-talet av dåvarande landshövdingen i Jönköping Erik Dahlbergh. Samme man som också bland annat ritade Rådhuset, den röda byggnaden på Hovrättstorget i närheten av kyrkan.

Bland annat såg porten något annorlunda ut på den tiden. Ett par mindre stentrappor ledde på ömse sidor upp till dörren som var avrundad upptill, och det hela inramades av två kolonier och en överbyggnad som var överst försedd med kung Carl XI:s namnskiffer.
När spårvagnar infördes i Jönköping i början av förra seklet höjdes marknivån i området, och den gamla stentrappan ersattes med den nuvarande.

År 1730 ödelades huset i en brand. Det återuppbyggdes men drabbades återigen av flera nya bränder mot slutet av 1700-talet. Huset genomgick så småningom en omfattande renovering, och på 1840-talet byggdes längan mot norr till.

Här låg fram till 1820-talet Jönköpings första trivialskola, och fram till 1867 Jönköpings elementarläroverk. Bland annat gick Viktor Rydberg under sju år i skola här.

1913 beslutade man att flytta pastorsexpedition och kronokassörskontor som legat på övervåningen i det tidigare skolhuset till det nya Rådhuset vid Rådhusparken. Man planerade att bygga om lokalerna fullständigt till bland annat församlingshem. Men innan man hann börja blev man tvingad att ta huset i anspråk som provisoriskt sjukhus då en svårartad hjärnhinnsinflammationsepidemi drabbade staden.
I början av december det året kunde man ändå invigda det då nyrenoverade församlingshemmet.

I bottenvåningen fanns fram till 1935 bibliotek. Därefter hade kommunen lokaler i huset. 1945 hade behovet av församlingslokaler ökat, så även undervåningen togs i anspråk av kyrkan.

Byggnaden var i kommunens ägo fram till 1960, och först 1969-70 gjordes en omfattande renovering av huset som då också fick namnet Kristina församlingshus. Ett namn som 1979 ändrades till det nuvarande namnet Kristinagården.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Bebyggelse i Jönköping 1612-1870”. Bo E Karlsson. Jönköpings läns museum. ISSN 0347-917X
Häfte: ”Att se utan att se - En annorlunda stadsvandring i centrala Jönköping”. Elvy Nilbratt 1990