(9) Gyllenskeppska gården
Östra Storgatan 41När huset med adress Östra Storgatan 41, precis väster om Kristinagården byggdes omkring 1820 av hovrättsrådet vid Göta hovrätt David Salomon Gyllenskepp, var det ett av de första bostadshusen som byggdes i sten i Jönköping. David Salomon Gylldenskepp var bland annat ägare till herrgården Hok och järnbruket Lindefors i Svenarum.

Huset är sig ganska likt men de små fönsterkupor som finns på taket ahr tillkommit senare. Och ursprungligen fanns bara den dörr som är längst till vänster.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Bebyggelse i Jönköpings kommun” .Stadsbyggnadskontoret. Ingemar Thorsén.
Webb: Historia och arkeologi. Staffan Jansson.
Webb: Svenskt Biografiskt lexikon.