(8) Östra Storgatan 29I huset med den röda porten - Östra Storgatan 29 har skrivits internationell historia. Här bodde de Danska delegaterna vid fredsförhandlingarna mellan Danmark och Sverige efter kriget 1808-1809. Under det så kallade Napoleonkriget stod Sverige på den Engelska sidan och Danmark på den Franska. Stillestånd slöts mellan Danmark och Sverige den 12 november 1809 – och den 10 december undertecknades fredsförhandlingarna här i Jönköping.

För den lilla staden Jönköping, som då hade ca 3000 invånare var detta en stor händelse. Men för att säkerställa att fredsdelegaterna från Stockholm och Köpenhamn inte skulle lida någon nöd under sin vistelse här införskaffade man bland annat en mästerkock från kungliga hovet i huvudstaden.
Landshövdingen i Jönköping, Erik Gustaf Boije såg även till att sända efter bland annat viner, likörer och vaxljus. Festen som följde förhandlingarna säg ha hållit på till klockan fem på morgonen.

Huset där de Svenska delegaterna bodde brann ner på 1960-talet, men de Danska delegaternas hus står alltså ännu kvar. Huset kallades för övrigt förr för Kugelberska gården efter den man som byggde huset på 1700-talet.

Att man valde just Jönköping som mötesplats berodde förmodligen på att staden låg lämpligt till – mellan Stockholm och Köpenhamn.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Gudmundsgillets årsbok 2009 - Freden i Jönköping”. Clas Karlsson. ISSN 0347-8491