(6) Hovrättens arkivbyggnad
MuseigatanNär Göta hovrätt togs i bruk i mitten av 1600-talet krävde verksamheten att domstolshandlingarna arkiverades under betryggande former, och en mindre lokal i domstolsbyggnaden avsattes för arkivering.

När hovrättens arkiv efterhand växte uppstod behovet av ytterliga förvaringslokaler. Man lät därför 1816 uppföra en träbyggnad i två våningar på södra delen av Hovrättstomten. Det var en enkel och praktisk byggnad utan utsmyckningar.
Redan i mitten av 1800-talet började arkivet växa ur sina lokaler. Det var inte optimal att inrymma ett arkiv i en träbyggnad, och den södra del av tomten var vattensjuk, vilket innebar återkommande översvämningar som hindrade tillträdet till byggnaden.

Det förslag till ny arkivbyggnad som till slut godkändes ritades av arkitekten vid Överintendentsämbetet Albert Törnkvist, och byggnaden uppfördes i slutet av 1860-talet, på samma plats som den tidigare byggnaden. En av arkitektens ambitioner var förmodligen en anpassning till den intilliggande huvudbyggnaden.

Från början var byggnaden helt avsedd som arkiv och saknade helt uppvärmning. 1905 inrättades mindre kontor med uppvärmning i byggnadens mitt, och i slutet av 1940-talet gjordes arkivbyggnaden om till tjänstelokaler för Hovrätten. Senare skapades ett bibliotek på vinden. Här finns också tjänsterum för Regeringskansliets utredningsavdelning.

Hovrättens arkiv är ett av landets äldsta och bäst bevarade domstolsarkiv. Numera finns det i Folksamhuset i Jönköping.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Pdf: ”Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002”. Jönköpings läns museum. Anders Franzén.
Bok: ”Bebyggelse i Jönköping 1612-1870”. Jönköpings läns museum. ISSN 0347-917X