(5) Gamla teatern
HovrättstorgetPå Hovrättstorgets östra sida ligger Grand Hotell och Jönköpings Teater byggd i början av förra seklet – på samma plats som det redan tidigare fanns en teaterlokal.

Resande teatersällskap hade sedan slutet av 1700-talet regelbundet gett föreställningar i Jönköping, mestadels i en teaterlada på Kålgårdsområdet ett stycke söder om Stadsbiblioteket, och senare i det så kallade Operahuset på Maden.

1822 bildades Spectaclehus Bolaget som genom aktieteckningar på kort tid lyckades finansiera ett riktigt teaterhus, som kunde invigas den 2 mars 1825.
Placeringen blev på en sedan lång tid obebyggd tomt på torgets östra sida, på samma plats där den nuvarande teater och hotellbyggnaden ligger.
Byggnaden som var i trä bestod av två våningar. Ingången låg på torgsidans mitt. Det var en prydlig empirebyggnad med skylten teaterhus över ingången omgiven av förgyllda lyror. I det för sin tid stora teaterhuset gavs en mängd föreställningar av främst resande teatersällskap.

Med tiden ansågs inte den gamla träteatern klara de starkare brandskyddskrav som började krävas i slutet av 1800-talet, efter några stora teaterbränder på kontinenten. Förslag väcktes på att istället uppföra en ny kombinerad teater- och hotellbyggnad i den gamlas ställe. Byggnaden som invigdes 1904 har en speciell fasad - genom att man använt så kallad förbländertegel, som är extra hårdbränt och vädertåligt.

Byggnaden betraktades på sin tid som ett skandalhus. Den jättelika husfasaden i tegel bröt helt mot torgets storlek och karaktär. Husets arkitekt August Atterström, som år 1900 blivit stadsarkitekt i Jönköping, tycket själv att byggnaden blev för stor i förhållande till den omgivande torgbebyg­gelsen, men uppdragsgivarna krävde en stor hotellvolym. När byggnaden stod klart var den så dominerande att det fans förslag på att riva översta våningen.
Nu blev det inte så. För att minska byggnadens dominerade effekt på torget planterades istället de träd som finns utmed torgets östra del.

På 1930-talet och fram till 1970-talets början kombinerades teatern med en biograf som fick namnet Teaterbio.

Trots att det numera finns flera andra musik och teaterscener i Jönköping, är Gamla teatern fortfarande en livaktigt scen för teater och musikevenemang.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: ”Hovrättstorget - Stadens hjärta”. Bo E Karlsson. Jönköpings läns museum.