(4) Göta Hovrätt
HovrättstorgetDen stora byggnaden i södra delen av torget är Göta Hovrätt. Byggnaden tog i bruk som rikets fjärde hovrätt i mitten av 1600-talet, efter Svea Hovrätt, hovrätten i Åbo, Finland och hovrätten för de baltiska provinserna i Dorpat, en stad som nu heter Tartu och ligger i Estland.
Göta Hovrätt är Sveriges äldsta ännu i bruk varande domstolsbyggnad – även om Hovrätten numera också huserar i ett antal andra byggnader i nära anslutning till torget.
Göta Hovrätt instiftades redan 1634, fem år innan bygget av huset påbörjades. Och under hela tio år, fram till att bygget var klart höll man till i lokaler i Rådhuset.

Att det kom att heta det i dag självklara Hovrätt var inte givet från början. Alex Oxenstierna som skissade förslaget med överdomstolar, hade i sina första utkast valt att döpa domstolen efter fransk förlaga, ”parlement”, men valde sedan att använda sig av det tyska ordet ”Hofgericht” - Alltså Hovrätt!

Byggnaden anses vara skapad av den kungliga arkitekten Simon de la Vallée, en fransman som även påbörjade bygget av Riddarhuset i Stockholm, innan han dödades under ett gräl med Axel Oxenstiernas son, Erik Axelsson Oxenstierna. Simon de la Vallée han inte heller fullborda bygget av Göta Hovrätt, och vem som tog över efter honom vet vi inte.

Byggnaden började uppföras 1639 underledning av den tyske murarmästaren Heinrich Gottwald, som redan befann sig i Jönköping i egenskap att slottsbyggmästare. Byggnadens fasad i huggen sandsten lät han hämta från ett stenhuggeri i Trånghalla inte så långt från Jönköping.

Ursprungligen var det tänkt att byggnaden skulle haft tre våningar – men det blev i slutändan för dyrt – så två fick räcka.

Ovanför den stora porten ser vi riksvapnet och initialerna C R S - som står för Christina Regina Suecia – latin för Sverige Drottning Christina. Det var ju under hennes regeringstid som hovrätten inrättades i Jönköping.

Hovrättsbyggnaden är ett av Jönköpings äldsta hus och dessutom statligt byggnadsminne.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Göta Hovrätt.
Webb: Statens Fastighetsverk.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Bok: ”Bebyggelse i Jönköping 1612-1870”. Jönköpings läns museum. ISSN 0347-917X
Häfte: ”Att se utan att se - En annorlunda stadsvandring i centrala Jönköping”. Elvy Nilbratt 1990.