(3) Gamla Rådhuset
HovrättstorgetDen röda byggnaden är Jönköpings gamla rådhus, ritad i slutet av 1600-talet av den dåvarande landshövdingen i Jönköping Erik Dahlberg, och ersatte ett tidigare rådhus byggt i trä. Rådhuset som inte liknar något annat rådhus i landet har dock vissa likheter med mittpartiet av Örbyhus slott i Sörmland, som också troligen ritades av Dahlberg.

Byggnaden såg ursprungligen något annorlunda ut, och hade bland annat ett högre tak med ett klocktorn på toppen. Där det översta takfönstret finns idag fanns då ett kungligt vapen, och istället fanns några mindre takfönster. Byggnaden flankerades också av två lägre flyglar, som enligt Erik Dahlbergs anvisningar i norr skulle inrymma ett vågbod och ett kvinnohäkte och på den södra sidan mätarehus och ett manshäkte.

Jönköping och även Rådhuset har brunnit flera gånger – och efter en storbrand i slutet av 1700-talet återuppfördes enbart själva huvudbyggnaden.

Ovanför ingången så ser vi Jönköpings stadsvapen. Vapnet som är huggen av stenhuggaren Bengt Arfvidsson efter Erik Dahlbergs anvisningar, visar Jönköpings slott som låg där det nuvarande rådhuset ligger idag, på andra sidan Vindbron i nuvarande Rådhusparken drygt 600 meter åt väster. Slottet såg egentligen inte alls ut som på vapnet utan är mer en symbol, eller kanske en tänkt föreställning.

Dörren är av 1600-tals-modell men av relativt nytt datum. Den kom hit under restaureringen av Gamla Rådhuset år 1949.

Även om kanonerna som står uppställda på båda sidor av entrén är tillverkade i mitten av 1800-talet så får man ändå säga att de är äkta vara. De är så kallade infanteripjäser och av en modell som användes under 1600-talet. Men de båda kanonerna har troligen aldrig använts i strid utan är så kallade honnörspjäser eller för signalgivning.
I en etsning från senare delen av 1800-talet finns de båda kanonerna avbildade på var sin sida om Rådhusentrén. Och där kan man också se att en trappa ledde upp till porten. Torget låg nämligen lägre – fram tills år 1907 – då man byggde om torget för den nya spårvägen som gick här.

Mellan 1916 och 1965 härbärgerade huset Jönköpings stads museum, och under 1970- och en bit in på 1980-talet hade Radio Jönköping sina lokaler här.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Bok: ”Bebyggelse i Jönköping 1612-1870”. Jönköpings läns museum. ISSN 0347-917X
Häfte: ”Att se utan att se - En annorlunda stadsvandring i centrala Jönköping”. Elvy Nilbratt 1990.