(2) HovrättstorgetHovrättstorget i Jönköping har sedan början av 1600-talet varit centrum i den gamla stadskärnan, efter att staden på kunglig order flyttades från väster efter en förödande brand. Först kallades platsen endast Torget, men fick senare namnet Stora Torget eller Stortorget, och det var kring detta torg som stadens viktigaste byggnader kom att uppföras.

Marknadsdagar hölls här regelbundet fyra gånger varje år: Knutmarknaden den 13 januari, vårmarknaden den 31 maj och de båda höstmarknaderna den 4 oktober och den 30 november. Då fylldes torget med stånd och bodar som hyrdes ut till köpmän från hela landet.

I början av 1900-talet förvandlades torget, som nu hunnit få namnet Hovrättstorget, till en park och var fram till 1958 en lummig oas mitt i centrum. Då gjordes torget om och återfick sitt traditionella torgutseende med stenläggning, och endast en bit mot öster behölls som park med träd.

Brunnskaret mitt på Hovrättstorget fick av Jönköpingsborna omgående det respektlösa namnet Ostkakebonken när den invigdes 1958, skapad av Lidingöskulptören Sven Lundqvist.
Skulptören tänkte sig från början göra motiv från tändsticksstaden, men fick då en knäpp på näsan och klara direktiv från de styrande i kommunen om att det var Birger Jarls medeltida fridslagar som skulle utgöra temat.

Om vi tar ett varv runt karet ser vi att fontänen - förutom motiven som illustrerar vanliga brott mot eds-öreslagarna och de straff som utmättes – också kringgärdas av den medeltida meningen ”Nu bryter man edlöse, varde ärolös och biltog”. Ja – kanske inte helt lätt att förstå – men översatt till nutidssvenska betyder det ungefär: Bryter man den ed som kungen och stormännen svurit varandra i syfte att främst skydda medborgarna mot uppsåtligt brott - är man att betrakta som fredslös och ställd utanför lagens skydd.
Skulptören Sven Lundqvist studerade vid konstakademien i Stockholm och har även studerat i Frankrike och Italien.
Förutom Brunnskaret har Sven Lundqvist även skapat Torgbrunnen i Borås och skulpturen Fiskarfänget i Helsingborg. Sven Lundqvist är också representerad på Moderna museet.

Hovrättstorget är också sedan början av 1990-talet utsmyckad med lyktstolpar av en modell som kallas Jönköpingslyktan, en kopia av stadens gaslykta från 1862. De båda stagen på överdelen av lyktan var för att lyckogubben, som varje kväll tände ljuset skulle ha något att luta sin stege mot och hålla sig i när han klättrade upp.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: ”Hovrättstorget - stadens hjärta”. Jönköpings läns museum. Bo E Karlsson.
Bok: ”Sven Lundqvist - skulptör och bildhuggare”. Pehr Hasselrot. 1988. ISBN 91-7798-197-9
Häfte: ”Att se utan att se - En annorlunda stadsvandring i centrala Jönköping”. Elvy Nilbratt 1990.