Stacks Image 78974

(29) CentralstationenCentralstationen byggdes 1874 i samband med att Kalmar-Emmaboda Järnväg öppnades.

Byggnaden ritades av Stockholmsarkitekten Axel Kumlien, som var en ofta anlitad arkitekt till många av de stationsbyggnader som då uppfördes. Han ritade också skolor, fabriker och fängelser, men är kanske mest känd för att ha ritat Grand Hotel i Stockholm.

Stationshuset i Kalmar visade sig dock vara för litet, så efter att smalspårsbolagen Kalmar-Berga Järnväg och Kalmar-Torsås Järnväg öppnat trafik 1897 beslöt man att göra en större utbyggnad Uppdraget att rita en om och tillbyggnad gick till Kalmararkitekten Josef Fredrik Olson.

Efter flera förseningar stod byggnaden klar först 1911 och fick då det utseende som det till större delen har än idag.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715