Stacks Image 78974

(28) Gamla Apoteket
Hörnet Södra Långgatan-KaggensgatanDet så kallade Gamla apoteket i korsningen Södra Långgatan och Kaggensgatan är ett av de äldsta husets på Kvarnholmen. Över porten står CJS KGV 1659. Initialerna står för Carl Jöns Son och Katarina von Glaen, som var dotter till stadens borgmästare Olof Gerdtsson Glaen, och var av Holländsk härstamning. Carl var född och uppvuxen i Kalmar och drev en framgångsrik handelsfirma.

En av parets söner, Carl Carlsson blev senare hovpredikant och kyrkoherde i både Maria församling och i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm, och senare också riksdagsman under Karl XI´s regering.

Byggnaden brandskadades svårt 1679, endast 20 år efter att det upprösta, och restaurerades först 1739 då landshövdingen G. B. Stael von Holstein ropade in huset på auktion. Senare under 1700-talet inrymde huset ett bomullsspinneri, innan byggnaden åter drabbades av den stora stadsbranden 1765. År 1777 såldes huset till apotekaren Gustav Korseman, och fick därmed det namn det har ännu i dag - Gamla apoteket.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715