Stacks Image 78974

(27) Fängelset och CellgravenDen vita byggnaden är Kalmar fängelse, byggd på tidigare murarna av befästningen Prins Carl, som förr var helt vattenomfluten.

När fängelset invigdes i mitten av 1800-talet ersatte den det gamla slottsfängelset, och är med detta en av landets äldsta kriminalvårdsanstalter som fortfarande är i bruk.

När anstalten öppnades fanns det 102 platser, byggda enligt den så kallade Philadelphiamodellen. Till skillnad från tidigare då fångarna fick samsas många om samma trånga utrymme, under oftast vidriga förhållanden, skulle nu fångarna förvaras isolerade i ensamceller. Fönstren i cellerna skulle sitta så högt att fången enbart skulle kunna se himlen, och kontakten med omgivningen skulle begränsas till minsta möjliga.

Med början år 1917 avvecklades systemet med isoleringsceller successivt och försvann slutgiltigt i mitten av 1940-talet.
De som mest 57 intagna som idag vistas i fängelset är till största delen dömda för våldsbrott med långa straff. Den genomsnittliga strafftiden för dessa interner är sex-åtta år, men det förekommer även livstidsdömda fångar.

Fängelset går ibland också under namnet Vita Briggen.

Cellgraven kallades tidigare Ravelinsgraven, och var den före detta vattenfyllda vallgraven som omgav ravelinen Prins Carl mot Tullbroskolan. Den igenfylldes i slutet av 1800-talet.

När Kalmar Tennisklubb startade 1914 hade de här sina tennisbanor, och från 1946 till konstisbanan stod färdig vid Sporthallen 1962 hade Kalmar FF:s ishockeysektion här sin naturfrusna hockeyrink som genom sitt nedsänkta läge skyddade den för kalla vindar.

Rinken användes även till hockey-bockey, och ibland även för utomhuskonserter.

Över Cellgraven, mellan Västerport och fängelset går en bron som kom på plats i samband med unionsjubileet 1997 blev det nämligen den tredje bron på samma ställe. Under många år fanns här ingen bro. Bron sponsrades av företag och privatpersoner.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715