Stacks Image 78974

Lista / Karta
Kvarnholmen

(25) Kronbageriet och ÅngkvarnenKronobageriet med adressen Södra Långgatan 56, började byggas i slutet av 1740-talet för att tillgodose Kronans behov av bröd. Till en början var Kronobageriet utrustat med 6 ugnar och en "hästeqvarn". Troligen drevs 4 par kvarnstenar av 8 hästar. Kronobageriet byggdes så småningom ihop med Ångkvarnen på motsatt sida av kvarteret, ut mot hamnen.

Kvarnen blev privatägd 1825, och från mitten av 1800-talet drevs kvarnen av en ångmaskin med tolv hästkrafter. Resten av bottenvåningen innehöll bageri med två ugnar, maskinrum, smedja, mjölbod och butik. Övervåningen rymde spannmåls- och mjölmagasin.

1869 såldes Kronobageriet till grosshandlaren Johan Jeansson som byggde på en våning och i början av förra seklet ytterligare tre våningar. När kvarnen efter en omfattande restaurering åter skulle tas i drift utbröt en förödande brand den 6 juli 1935, känd som Ångkvarnsbranden, men verksamheten byggdes upp igen och Ångkvarnen var i bruk ända till 1957.

1985 köptes byggnaden av Kalmar Läns Byggmästarförening, som lät riva översta våningarna samtidigt som man anpassade byggnaden till dess nuvarande verksamhet.

Ångkvarnen vid Skeppsbron är ett högt och stort byggnadskomplex ihopbyggt med Kronobageriet på motsatt sida av kvarteret.
När man i slutet av 1880-talet rev ett den så kallade Preusarvallen, som var en del av Kvarnholmens befästning, och som gick rakt igenom kvarteret, byggde man här istället en silo med ett magasin och ett transportsystem, en så kallad elevator som sträckte sig ända ut till Elevatorkajen. Något senare byggdes ett nytt mjölmagasin och en byggnad längs Proviantgatan med kontor, bostäder och ytterligare magasin.

Vid sekelskiftet 1900 uppfördes ett stort magasin i sex våningar, som nu är ombyggt till kontor. Några år senare byggdes en ny silo i 8 våningars höjd för 10 000 ton spannmål.
Nu inrymmer den bland annat Kalmarsalens konsertsal och konferensanläggning.
1986 flyttade Kalmar läns museum hit med permanenta utställningar om regalskeppet Kronan och konstnären Jenny Nyström.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källa:
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715