Stacks Image 78974

(24) Kullzénska gården
Kaggensgatan 26Fastigheten där Kullzénska gården ligger betecknades i slutet av 1760-talet som ”afbränd”, och den nuvarande byggnaden uppfördes sannolikt 1771.

Sitt namn har huset fått på 1800-talet ägdes av syskonparet Henning och Signe Kullzén. På nedervåningen fanns hans antikvariat och hennes pappershandel och övervåningen var syskonens gemensamma bostad.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: kalmarlanguide.se