Stacks Image 78974

(23) Wahlbomska huset
Västra Sjögatan 4Det som i dag kallas Wahlbomska huset byggdes möjligen vid mitten av 1600-talet av spottskrivaren Nils Rasmusson och är ett av Kalmars äldsta bevarade trähus.
Huset byggdes dock om och reparerades på 1700-talet, och på 1800-talet tillbyggdes huset över portgången.
Inne på gården finns en rödfärgad lortbyggnad i timmer med öpin svalgång, troligen byggd på 1600-talet.

Carl Wahlbom, som senare kom att bli en av landets populäraste historiemålare under 1800-talet, skall 1810 ha fötts i huset som då ägdes av hans far.

Huset ägdes senare under första halvan av 1900-talet av stadsarkitekten Josef Fred Olson som skänkte det till Kalmar stad, men det har senare återgått i privat ägo.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.