Stacks Image 78974

(21) Domprostgården
Ölandsgatan 24-26Det gula huset med smårutiga fönster som ligger i torgets södra del – och som är ett hus med flera namn. Först hette det Biskopsgården, men när Kalmar 1916 förlorade ställningen som stiftstad döptes huset om till Domprostgården.

Under sammanlagt 165 år – ända fram till år 2001 har det gula huset varit prästbostad. Huset har hyst tre biskopar, tre domprostar och fem kyrkoherdar - och även om huset nu är privatägt, finns det ännu kopplingar till kyrkan, då ett rum används som kontor av den nuvarande kyrkoherden.

Huset kallas även Stagneliushuset efter skalden Erik Johan Stagnelius som flyttade in här när hans far Magnus blev biskop i början av 1800-talet. På husets östra långsida mot Södra Vallgatan sitter en porträttrelief av den berömde skalden, som förmodligen också skrev några av sina dikter här.
Erik Johan Stagnelius missbrukade droger och reste 1822 till Stockholm, där han dog året därpå bara 29 år gammal. Han ligger begravd i en okänd grav på Maria Kyrkogård i Stockholm – men räknas som en av den Svenska romantikens främsta skalder.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: "Kalmar - från Kattrumpan till Slottet". Statens Fastighetsverk. Anders Johansson. ISBN 91-631-5105-7
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715