Stacks Image 78974

(20) Dahmska huset
Ölandsgatan 23När det nya Kalmar anlades här på Kvarnholmen beordrade kung Karl X Gustaf Kalmarborna att bygga i sten. Dom som framhärdade och ändå byggde i trä hotades med böter. Och mycket riktigt drabbades staden flera gånger av stora bränder. Detta kvarter tillsammans med det som finnes bakom upp mot Stortorget där Domkyrkan står är de enda som klarat sig oskadda genom åren.

Dahmska huset har fått sitt namn från en av Kalmar stads största donatorer - rektor Oskar Elis Leonard Dahm som köpte huset i mitten av 1800-talet. Han verkade bara några få år som rektor men det var den titeln han behöll livet ut. Den som lät bygga huset år 1666 var Fortifikationsingenjören Anders Olofsson Bergh, som också var också en av de viktigaste männen under uppförandet av det nya Kalmar här på Kvarnholmen.

Huset var något av ett centrum i fästningsstaden Kalmar – och inte bara här. I den vänstra delen av huset samsas nutid och dåtid. Nedanför den moderna vägskylten finns en milstolpe daterad 1737. Det här var en på sin tid viktigt mätpunkt. Alla milangivelser på landsvägarna i Kalmar län med omnejd utgick härifrån.

Till höger om Dahmska huset ligger ett litet trähus som kanske är Kvarnholmens äldsta byggnad alla kategorier. Huset är hitflyttat från Gamla Staden väster om slottet – och omtalades år 1681 som Anderson Olofsson Bergs från Malmen inflyttade trähus. Det var alltså här han bodde tillsammans med sin hustru de första åren under tiden som stenhuset färdigställdes.

Dahmska huset såldes på 1950-talet till Kalmar stad, och fungerade under ett antal år bland annat som bostad för stadens siste borgmästare, samt som samlingslokal för domkyrkan. Huset är nu åter i privat ägo.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: "Kalmar - från Kattrumpan till Slottet". Statens Fastighetsverk. Anders Johansson. ISBN 91-631-5105-7
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715