Stacks Image 78974

(18) Rosenlundska gården
Östra Sjögatan 3Rosenlundska huset är Kalmars äldsta stenhus, byggt i mitten av 1600-talet av borgmästare Johan Erik Rosenlund. Källaren påbörjades redan några år tidigare. Detta hus var det första inom den nya befästningsstadens murar och arkitekten är troligtvis Nikodemus Tessin den äldre.

Man har antagit att det svartglaserade takteglet lades på någon gång under 1800-talet, men undersökningar visar att en del av takteglet kan vara från 1600-talet. Under en renovering visade det sig att alla tegelpannorna på taket inte var lika varandra, utan bestod av flera varianter. En stämpel på baksidan av det äldsta teglet visade att de är tillverkade i norra Tyskland, förmodligen på S:t Petri tegelbruk i Lübeck.
Ett tegelbruk som var i bruk redan på 1200-talet.

Vid 1800-talets mitt förlängdes huset men fasaden är i övrigt oförändrad. Vid senare delen av 1800-talet, då Rosenlundska huset var riksbankshus, fanns här en kombinerad krog och vinkällare med ingång genom källarstugan från Östra Sjögatan.

Byggnaden har även inrymt skola, stadsbibliotek och lokalradion har haft lokaler här.

Från 1864 låg ett bryggeri i gårdsbyggnaderna och i källarvalven.
Kalmar hade förr minst tre bryggerier. Ett av dessa Nordstjernan låg i huset Östra Sjögatan 3, och grundades 1864 av vinhandlare och källarmästare Enbom. Efter knappt 20 år övertogs bryggeriet av bryggaren Odd Landtblom, som efter 6 år sålde det till Axel Åhman, som tidigare var arrendator av bryggeriet Gambrinus i Arboga.
Till en början lagrades ölet i källarna på Kalmar slott och vatten hämtades på Norrdal eftersom vattnet på Kvarnholmen var av dålig kvalitet. Men när Gamla vattentornet invigdes i början av 1900-talet byggde Åhman ut bryggeriet med eget kyltorn och lagerkällare. Nordstjärnan var ett av stadens två största bryggerier. Det andra var Kalmar Bryggeri AB.
Båda bryggerierna på Kvarnholmen satsade till en början på bayerskt öl och porter. Mot slutet av 1800-talet och vid början av det nya seklet drevs också flera mindre soda- och mineralvattenfabriker i stan. 1933 köptes Nordstjernan av Stockholms Bryggerier som därefter lade ner bryggeriet.

I början av 1980-talet byggdes lokalerna om till bostäder, och när man var klar med ombyggnaden hade man lyckats bevara bryggeriatmosfären så väl att Kalmar belönades med ett Europa Nostra-pris i konkurrens med 185 andra Europeiska objekt.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: ”Epokerna har avlöst varann i stans äldsta hus”- Östra Småland Nyheterna. Oddbjörn Andersson 14 dec 2009.
Webb: Kalmar Läns museum.