Stacks Image 78974

(16) Sjöfartsmuseet
Södra Långgatan 81Sjöfartsmuseet var från början privatbostad åt fabrikören O. Andersson som var direktör för Kalmar Kakelungsfabrik - som är den röd-vita stora byggnaden längre bort i samma kvarter.

Och att det grön-grå huset närmast oss har anknytning till Kakelungnstillverkning kanske man kan ana om man tittar på utsmyckningarna uppe vid takåsen. Dekoren är annars lätt att missa då den är målad i samma färg som huset.

Kalmar Sjöfartsmuseum bildades 1934 med uppgift att samla in föremål, som berättade sjöfarten och dess historia. Föremål som till en början förvarades i Navigationsskolans lokaler samt i Sjömanshuset, som då låg i Dahmska huset vid Lilla torget.

Genom en donation förvärvade man fastighet på Södra Långgatan 81, som då bestod den av 21 rum och fem kök.
Museet invigdes 1942, och Kalmar Sjöfartsförening driver nu museet genom ideella insatser. Här finns bland annat Kalmar Varvs arkiv och den kände Kalmarjournalisten Axel ”Axon” Anderssons fotoarkiv, som 2002 skänktes till museet av tidningen Barometern och är en stor tillgång för forskning.

Byggnaden är byggnadsminne och inrymmer förutom museet även sex hyreslägenheter.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715