Stacks Image 78974

(12) Rackargården
Norra Långgatan 77I hörnet Norra Långgatan-Landshövdingegatan ligger den rödmålade Rackargården, som fått sitt namn efter Rackaren som bodde här. Rackaren var bödelns dräng. I hans jobb ingick inte bara att ställa i ordning avrättningsplatsen inför förrättningen, plockade ner de döda som hängts och steglats och grävde ner dem i galgbacken. Rackaren var ofta också den som körde bort stadens avfall på nätterna. Han skulle också slakta och flå hästar samt avliva katter och hundar.
Uttrycket när man tar en snaps, "ska vi ta en rackare" kommer sig av att då rackaren kom på besök för att slakta en häst, och då också skulle ha sin slaktarsup serverades denne i ett speciellt spetsglas. Detta glas var enbart till för rackaren som ansågs för att vara oren och ingen annan drack av det glaset.

I Landshövdingegatans förlängning mot Ängö låg Rackarporten, som var ett enkelt stenvalv i fästningsmuren. Utanför den hade Ängöborna sin tilläggsplats vid en enkel stenbrygga.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715