Stacks Image 78974

(11) Kreugerska huset
Norra Långgatan 51-53Kreugerska huset stod ursprungligen på en helt annan plats. Och det är lätt att se, om man vet vad man ska titta efter. Sockeln på huset skiljer sig från de andra i kvarteret.
Huset med nuvarande adress Norra Långgatan 53 stod tidigare på en tomt invid Kavaljeren drygt 200 meter härifrån, men fick sin nya adress när Hotell Witt skulle bygga till och ut.

Eftersom huset är från slutet av 1600-talet ville man till vare pris bevara byggnaden – och en natt 1967-talet flyttades huset hit med lastbil – i ett enda stycke. Innan flytten gjorde man noggranna mätningar, och hade den nya grunden gjuten och klar, så det var bara att ställa huset på plats.

Huset kallas Kreugerska huset efter skeppsredaren J A Kreuger, som var farfars bror till tändstickskungen Ivar Kreuger, som föddes i huset 1880. En annan av husets tidigare ägare var lagmannen Christian Adolph Palme, som var en betydande person i 1800-talets Kalmar. Han var bland annat med och startade Kalmar Ångkvarn, och såg också till att Kalmar i mitten av 1800-talet kunde knytas till det nya stambanenätet. Lagman Palme som även var verksam inom kulturlivet i staden, var farfars far till tidigare statsministern Olof Palme.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: "Kalmar - från Kattrumpan till Slottet". Statens Fastighetsverk. Anders Johansson. ISBN 91-631-5105-7
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715