Stacks Image 78974

(8) Stadshuset
Östra Sjögatan 16-18Den stora gula byggnaden är Stadshuset, byggd på 1830-talet som läroverksbyggnad för pojkar, ritad av arkitekt Carl Fredrik Sundvall i nyklassisk stil.

Huset ersatte ett skolhus byggt i slutet av 1600-talet, som förstördes vid stadsbranden 1800. Det enda som finns kvar av detta stenhus är den välvda källaren.

Redan tidigare fanns här ett skolhus som blev lågornas rov vid storbranden 1800.
Sten till det nya skolbygget bygget hämtades bland annat från delar av muren som omgav Kvarnholmen – eller mer precist från Fredrikskans.

Ursprungligen var byggnaden två våningar hög, men höjdes under 1860-talet. Tanken var då att byggnadssten skulle hämtas från slotten i Kalmar och Borgholm, men så blev det inte.

När ett nytt läroverk byggdes på 1930-talet fick byggnaden istället funktion som stadshus. Som sådant invigdes det 1937.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: "Kalmar - från Kattrumpan till Slottet". Statens Fastighetsverk. Anders Johansson. ISBN 91-631-5105-7
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715